ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านใหม่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101045202061042520206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)banmai
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านใหม่ศาลาเฟือง
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
banmai@loei1.go.thbanmai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.78097904
Longitude
101.6774649
Tabe 3
Tab 5