ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101055202071042520207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งมี้
ชื่อ (อังกฤษ)bankaengmi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก่งมี้
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kaengmee@loei1.go.thkaengmee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.783343
Longitude
101.659555
Tabe 3
Tab 5