ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาซ่าว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101065202081042520208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาซ่าว
ชื่อ (อังกฤษ)bannasaoschool
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านศรีโพนแท่น
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042855132nasao@loei1.go.thnasao.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.8270178
Longitude
101.6689035
Tabe 3
Tab 5