ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผาแบ่น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101075202021042520202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาแบ่น
ชื่อ (อังกฤษ)banpaban
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาแบ่น
ตำบลบุฮม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
paban@loei1.go.thpaban.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.909652
Longitude
101.725304
Tabe 3
Tab 5