ข้อมูลสถานศึกษา
ห้วยซวกคกเลาใต้
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101085202001042520200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ห้วยซวกคกเลาใต้
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaisuakkhoklaotai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านคกเลาใต้
ตำบลบุฮม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0910656259hs-khoklaotai@loei1.go.thhs-khoklaotai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.003195
Longitude
101.7567096
Tabe 3
Tab 5