ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอุมุง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101095202011042520201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอุมุง
ชื่อ (อังกฤษ)banumoong
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านอุมุง
ตำบลบุฮม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042039238umoong@loei1.go.thumoong.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.893154
Longitude
101.759781
Tabe 3
Tab 5