ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบุฮม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101105201981042520198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุฮม
ชื่อ (อังกฤษ)banbuhom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบุฮม
ตำบลบุฮม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
buhom@loei1.go.thbuhom.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.92816603
Longitude
101.736552
Tabe 3
Tab 5