ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคกเลา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101115201991042520199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคกเลา
ชื่อ (อังกฤษ)bankhoklao
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านคกเลา
ตำบลบุฮม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0817684807khoklao@loei1.go.thkhoklao.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.00579457
Longitude
101.7421532
Tabe 3
Tab 5