ข้อมูลสถานศึกษา
เพียงหลวง 18
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101125202231042520223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เพียงหลวง 18
ชื่อ (อังกฤษ)peangluang18
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาจาน
ตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0895723567peangluang18@loei1.go.thpeangluang18.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.783425
Longitude
101.579491
Tabe 3
Tab 5