ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำพร
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101135202241042520224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำพร
ชื่อ (อังกฤษ)bannumporn
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านน้ำพร
ตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0818738723numporn@loei1.go.thnumporn.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7611025
Longitude
101.5926921
Tabe 3
Tab 5