ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคกงิ้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101145202281042520228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคกงิ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)bankokngui
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านคกงิ้ว
ตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042039239kokngui@loei1.go.thkokngui.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.84170803
Longitude
101.5682996
Tabe 3
Tab 5