ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกลาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101155202251042520225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)banklang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านกลาง
ตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0872155177banklang@loei1.go.thbanklang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7982865
Longitude
101.6266468
Tabe 3
Tab 5