ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าดีหมี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101165202261042520226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าดีหมี
ชื่อ (อังกฤษ)banthadeemee
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าดีหมี
ตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870150thadeemee@loei1.go.ththadeemee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.81102732
Longitude
101.5597312
Tabe 3
Tab 5