ข้อมูลสถานศึกษา
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101175202271042520227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ชื่อ (อังกฤษ)bhiromphakdeebanhuayseedaschool
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยสีดา
ตำบลหาดทรายขาว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
huayseeda@loei1.go.thhuayseeda.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.734667
Longitude
101.621941
Tabe 3
Tab 5