ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาดทรายขาวผามุม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101185202321042520232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดทรายขาวผามุม
ชื่อ (อังกฤษ)banhadsaykaow
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดทรายขาว
ตำบลหาดทรายขาว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042070825hadsaykaow@loei1.go.thhadsaykaow.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.753264
Longitude
101.669342
Tabe 3
Tab 5