ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยอาลัย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101225203231042520323
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยอาลัย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuayalai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยอาลัย
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0941155361krooaumaim@gmail.comkrooaumaim.gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7782975
Longitude
101.8830495
Tabe 3
Tab 5