ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านชมน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101235203261042520326
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชมน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)banchomnioe
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านชมน้อย
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
chomnioe@loei1.go.thchomnioe.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.73528
Longitude
101.905376
Tabe 3
Tab 5