ข้อมูลสถานศึกษา
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101245203271042520327
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)romklaobanchomcharoen
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านชมเจริญ
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0885710755romklao@loei1.go.thromklao.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.708382
Longitude
101.908922
Tabe 3
Tab 5