ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านเชียงกลม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101255203151042520315
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านเชียงกลม
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanchiangklom
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านกลาง
ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042075139cc-banchiangklom@loei1.go.thcc-banchiangklom.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7984166
Longitude
101.945823
Tabe 3
Tab 5