ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปางคอม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101265203161042520316
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางคอม
ชื่อ (อังกฤษ)banpangcom
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านปางคอม
ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
pangcom@loei1.go.thpangcom.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.865708
Longitude
101.935165
Tabe 3
Tab 5