ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101275203171042520317
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนทอง
ชื่อ (อังกฤษ)banpontong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพนทอง
ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870213pontong@loei1.go.thpontong.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.8313038
Longitude
101.9829998
Tabe 3
Tab 5