ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคอนสา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101285203181042520318
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอนสา
ชื่อ (อังกฤษ)bankonsaschool
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านคอนสา
ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042039275konsa@loei1.go.thkonsa.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.87827444
Longitude
101.9812663
Tabe 3
Tab 5