ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101295203191042520319
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยนา
ชื่อ (อังกฤษ)banhuayna
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยนา
ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870340huayna@loei1.go.thhuayna.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.9033393
Longitude
101.9743441
Tabe 3
Tab 5