ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยผักกูด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101305203211042520321
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยผักกูด
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaiphakkud
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยผักกูด
ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0872147995huaiphakkud@loei1.go.thhuaiphakkud.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.883026
Longitude
101.913273
Tabe 3
Tab 5