ข้อมูลสถานศึกษา
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101315203091042520309
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ชื่อ (อังกฤษ)chakkapongbanhuaitien
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยเทียน
ตำบลปากชม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0872344763chakkapong@loei1.go.thchakkapong.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0303262
Longitude
101.8715294
Tabe 3
Tab 5