ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านปากชม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101325203051042520305
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านปากชม
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanpakchom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากชม
ตำบลปากชม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042881116cc-banpakchum@loei1.go.thcc-banpakchum.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0217208
Longitude
101.8853261
Tabe 3
Tab 5