ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาค้อ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101335203061042520306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)bannakho
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาค้อ
ตำบลปากชม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0903353773nakho@loei1.go.thnakho.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.9668503
Longitude
101.8836866
Tabe 3
Tab 5