ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาดเบี้ย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101345203071042520307
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดเบี้ย
ชื่อ (อังกฤษ)banbunhatbai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดเบี้ย
ตำบลปากชม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
hatbai@loei1.go.thhatbai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0543478
Longitude
101.8130982
Tabe 3
Tab 5