ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคกไผ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101355203081042520308
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคกไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)bankokpai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านคกไผ่
ตำบลปากชม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kokpai@loei1.go.thkokpai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.04292877
Longitude
101.8512827
Tabe 3
Tab 5