ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังผา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101375203241042520324
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังผา
ชื่อ (อังกฤษ)banwangpha
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังผา
ตำบลห้วยบ่อซืน
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870340wangpha@loei1.go.thwangpha.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7773262
Longitude
101.9790374
Tabe 3
Tab 5