ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเลิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101385203251042520325
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเลิง
ชื่อ (อังกฤษ)banleong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านเลิง
ตำบลห้วยบ่อซืน
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870227leong@loei1.go.thleong.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7427757
Longitude
101.9746914
Tabe 3
Tab 5