ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสงาว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101395203281042520328
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสงาว
ชื่อ (อังกฤษ)bansangao
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านสงาว
ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
sangao@loei1.go.thsangao.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0775926
Longitude
101.9439812
Tabe 3
Tab 5