ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากเนียม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101405203291042520329
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากเนียม
ชื่อ (อังกฤษ)banpakniam
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากเนียม
ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0818715975pakniam@loei1.go.thpakniam.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0338139
Longitude
101.9131332
Tabe 3
Tab 5