ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากปัด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101415203301042520330
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากปัด
ชื่อ (อังกฤษ)banpakpad
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากปัด
ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0828528538pakpad@loei1.go.thpakpad.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0381177
Longitude
101.9631602
Tabe 3
Tab 5