ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยพิชัย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101425203311042520331
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยพิชัย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuyphichai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยพิชัย
ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
huaypichai@loei1.go.thhuaypichai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.9843819
Longitude
101.9574671
Tabe 3
Tab 5