ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยหินขาว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101435203321042520332
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหินขาว
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaihinkhaoschool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยหินขาว
ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
huaihinkhao@loei1.go.thhuaihinkhao.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.947204
Longitude
101.968511
Tabe 3
Tab 5