ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101455203111042520311
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)banphakmanghuaytubchang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากมั่ง
ตำบลหาดคัมภีร์
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870346phakmang@loei1.go.thphakmang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.11868905
Longitude
101.9959245
Tabe 3
Tab 5