ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101475203131042520313
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคกเว้า
ชื่อ (อังกฤษ)bankokwao
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านคกเว้า
ตำบลหาดคัมภีร์
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0817684807kokwao@loei1.go.thkokwao.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.176843
Longitude
102.039787
Tabe 3
Tab 5