ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101485203141042520314
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaykhobhuayhaim
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยขอบ
ตำบลหาดคัมภีร์
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
hk-huayhaim@loei1.go.thhk-huayhaim.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.20181667
Longitude
102.0614017
Tabe 3
Tab 5