ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านร่องไผ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102615202371042520237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)banrongphai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านร่องไผ่
ตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
rongphai@loei1.go.throngphai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.738223
Longitude
101.500969
Tabe 3
Tab 5