ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบวกอ่าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102625202381042520238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบวกอ่าง
ชื่อ (อังกฤษ)banbuagang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบวกอ่าง
ตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
buagang@loei1.go.thbuagang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.56941099
Longitude
101.4860986
Tabe 3
Tab 5