ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยไค้
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102635202451042520245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไค้
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaikraischooli
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยไค้
ตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
huaikrai@loei1.go.thhuaikrai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.530785
Longitude
101.465752
Tabe 3
Tab 5