ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102645202421042520242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยาง
ชื่อ (อังกฤษ)banyang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านยาง
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0885712334banyang@loei1.go.thbanyang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5691307
Longitude
101.4173122
Tabe 3
Tab 5