ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังขาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102655202431042520243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังขาม
ชื่อ (อังกฤษ)banwangkham
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังขาม
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
wangkham@loei1.go.thwangkham.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5495209
Longitude
101.4248657
Tabe 3
Tab 5