ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำกระโทม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102675202461042520246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำกระโทม
ชื่อ (อังกฤษ)bannumkathom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านน้ำกระโทม
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870173numkathom@loei1.go.thnumkathom.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.514415
Longitude
101.422927
Tabe 3
Tab 5