ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าลี่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102685202351042520235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าลี่
ชื่อ (อังกฤษ)banthali
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านท่าลี่
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042889052banthali@loei1.go.thbanthali.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.631323
Longitude
101.424273
Tabe 3
Tab 5