ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยด้าย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102705202411042520241
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยด้าย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaidai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยด้าย
ตำบลน้ำแคม
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870266huaidai@loei1.go.thhuaidai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6400739
Longitude
101.5354376
Tabe 3
Tab 5