ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำแคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102715202611042520261
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำแคม
ชื่อ (อังกฤษ)bannamkham
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านน้ำแคม
ตำบลน้ำแคม
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042801136namkham@loei1.go.thnamkham.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6930122
Longitude
101.5221679
Tabe 3
Tab 5