ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากยาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102725202621042520262
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากยาง
ชื่อ (อังกฤษ)banpakyangschooll
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากยาง
ตำบลน้ำแคม
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870195pakyang@loei1.go.thpakyang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6395753
Longitude
101.5356397
Tabe 3
Tab 5