ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102735202541042520254
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)bankeangmoungschool
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก่งม่วง
ตำบลน้ำทูน
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870120keangmoung@loei1.go.thkeangmoung.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6100988
Longitude
101.2748648
Tabe 3
Tab 5